📞 +372 5348 8836

Müügitingimused​

1. Müügitingimuste kehtivus
1.1 Müügitingimused kehtivad ledwill.ee veebipoe klientide (edaspidi Klient) ja Ledwill Kaubandus OÜ (edaspidi ledwill.ee) vahel kaupade ostmisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta.
1.2 Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad ledwill.ee veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.
1.3 Ledwill.ee jätab endale õiguse teha muudatusi müügitingimustes ja müügihindades. Nimetatud muudatusi kajastatakse Ledwill.ee veebilehel.

2. Hinnad
2.1 Kõik hinnad ledwill.ee veebipoes sisaldavad käibemaksu 20%
2.2 Tasuda on võimalik Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop panga klientidel, arveldamine toimub eurodes.
2.3 Ostudel mille toodete kogusumma jääb alla 59€ lisandub transpordi hind vastavalt Kliendi valitud tarneviisile.
2.4 Hinnad kehtivad alates tellimuse vormistamisest kuni vormistatud tellimuse tasumiseni.

3. Tellimuse vormistamine
3.1 Lisage soovitud toode/tooted ostukorvi
3.2 Veenduge ostukorvi sisu õigsuses ning valige Teile sobivaim transpordiviis ning kinnitage tellimus
3.3 Arve kinnitatakse ning saadetakse Teie poolt registreeritud e-mailile.
3.4 Tellimus saadetakse välja peale ülekande laekumist, mitte hiljem, kui 48h jooksul.
3.5 Tellimisega toodete puhul võetakse Teiega ühendust, kui on vajadust lisainformatsiooniks.

4.Transport
4.1 Tellimuse kinnitamiseks valige Teile sobiv pakiautomaat . Soovi korral saab kauba kätte ka meie kauplusest Side 1a, 50107 Tartu
4.2 Pakiautomaadiga saatmise hinnaks 2,99€
4.3 Pakid väljastatakse kolme tööpäeva jooksul, maksimaalne kauba kohaletoimetamise aeg 7 tööpäeva.
4.4 Kokkuleppel saadame pakid ka kulleriga, lisainformatsiooniks palun meiega kontakteeruda info@ledwill.ee või +372 5348 8836
4.5 Ledwill.ee ei vastuta kohaletoimetamise viibimise pärast juhul, kui viibimine ei ole tingitud asjaoludest, mida ledwill.ee ei saanud mõjutada ega ette näha. Kehtib ka tellitavate toodete tarneaja puhul.

5. Tagastamisõigus
5.1 Peale tellimuse kättetoimetamist on Tarbijal õigus tellitud tooted 14 päeva jooksul tagastada.
5.2 Tagastamisele kuuluvad tooted peavad olema kasutamata ja originaalpakendis.
5.3 Kauba tagastamiseks tuleb esitada Kauba tagastamise avaldus e-posti aadressil info@ledwill.ee 14 päeva jooksul alates kauba kätte saamisest. Kliendiga võetakse ühendust ja kooskõlastatakse kauba tagastamine esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul.
5.4 Raha tagastatud kauba eest hüvitatakse Kliendile peale tagasi jõudnud kauba üle kontrollimist, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul. Transpordiga seotud kulutused ei kuulu tagastamisele.
5.5 Kauba tagastamisega seotud kulud hüvitab ostja.

6. Vastutus
6.1 Ledwill.ee vastutab Teie ees ja Teie vastutate Ledwill.ee ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
6.2 Juhul kui Ledwill ei suuda tellimust täita, teavitab ta Klienti sellest ja tagastab kliendile tema poolt tasutu viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul. Võib juhtuda, et toode on meie laost otsa saanud ja toodet ei ole võimalik uuesti tarnida.

7. Vääramatu jõud
7.1. Ledwill.ee ei vastuta teile tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest mida Ledwill.ee ei saanud mõjutada või ette näha.

8. Isikuandmete kaitse ja turvalisus
8.1 Ledwill.ee lehekülastuste ja tellimuste vormistamise käigus kogutud infot ja isikuandmeid käsitletakse konfidentsiaalsena ja seda ei avaldata kolmandatele osapooltele.

9. Pretensioonide esitamise kord
9.1 Ledwill.ee vastutab Kliendile müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest mis ilmnevad tööstusvalgustite puhul kuni aasta/kodupirnide puhul poole aasta jooksul alates kauba üleandmisest Kliendile.
9.2 Ledwill.ee ei vastuta Kliendi süül toote puuduste tekkimise eest, puudustest mis on tekkinud toote mittekorrapärase hoiustamise või kasutamise tulemusena. Puuduste hulka arvestatakse toote puudusi, kuid mitte tootepakendi puudusi.
9.3 Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste korral on Kliendil õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava või ilma puudusteta tootega või müügilepingust taganemist ja kauba tagastamist. Müügilepingust taganemise korral hüvitab Ledwill.ee Kliendile kauba eest tasutud summa Kliendi poolt soovitud pangakontole hiljemalt 30 päeva jooksul peale kauba tagastamist ja puuduste kontrollimist ja tuvastamist. Garantiikorras kauba vahetamisel tasub Klient postikulu.
9.4 Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada meiliaadressile info@ledwill.ee pretensioon, kus on ära märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.
9.5 Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise korral peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamisest.
9.6 Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Kliendiga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.

JÄÄTMEKÄITLUS

Ledwill Kaubandus OÜ on MTÜ Elektroonikaromu lepinguline klient.

Määrus sätestab, et kodumajapidamises kasutamiseks mõeldud EE-seadme turustaja on jäätmevaldajalt kohustatud tasuta tagasi võtma arvulise vastavuse alusel turule lastava seadmega sama liiki ja otstarvet täitvast seadmest tekkinud elektroonikaromu. Kui turustajast 10 km raadiuses ei ole elektroonikaromude kogumiskohta, peab turustaja füüsiliselt isikult tasuta tagasi võtma turustatava seadmega sama liiki ja sama otstarvet täitvast seadmest tekkinud elektroonikaromu sõltumata sellest, kas see füüsiline isik on soetanud või soetab turustajalt samalaadse seadme

1. PATAREID JA AKUD

Vanade akude ja patareide vastuvõtmise põhimõte- tasuta on kohustatud vanu patareisid ja akusid vastu võtma kõik uusi müüvad kauplused. Suurimad kasutuselt kõrvaldatud patareide ja akude tagasivõtu jaemüügiketid on: Coop poed (Konsum, AjaO, Maksimarket), Rimi, Prisma, Comarket, Euronics, K-Rauta.

Lisainfo ja lähimad kogumispunktid
elektroonikaromu.ee

Scroll to Top